Your browser does not support JavaScript!

Kritikal na Pagbasa, Pagsulat at Pagsasalita

Showing 1-75 of 558 answers

" Habang tumatagal nagiging lalong mas kumplikado ang buhay ni Juan dela Cruz. Pahirap nang pahirap. Wala man daw krisis sa bigas at iba pang pagkain ay nakikipagpatayan naman ang marami para sa NFA rice. Marami raw trabaho pero malaki ang bilang ng wala nito. Ang bahagi ng teksto ay nasa uring ________.
 • argumentatibo Correct
(konsepto) ng iba pang mananaliksik at palaaral.
 • (konsepto) ng iba pang mananaliksik at palaaral. Correct
1: Ang kilalang tagapagsalin na si Eugene Nida ay ipinanganak sa lungsod ng Oklahoma noong ___________.
 • Nobyembre 11, 1914 Correct
12Ang pananaliksik ni Johan ay sumusuporta sa Newton's Law of Motion. Ang uri ng pananaliksik na dapat gamitin ni Johan ay_______.
 • Lantay na pananaliksik(pure research) Correct
7Habang nagsasaliksik ang grupo sinabihan sila ng kanilang lider na dayain na lamang ang ilan sa mga impormasyong kanilang isusulat ngunit sinalungat ito ni Sanaya. Ang katangian ng mahusay na mananaliksik na ipinakita ni Sanaya ay__________.
 • mapanlikha Correct
8 .Ito ay paglalarawan at pagbabahaginan ng kahulugan sa mga kabilang sa iba-ibang lahi..
 • Interracial communication Correct
8Ito ay tumutukoy sa artikulasyon ng mga ideya, konsepto, paniniwala at nararamdaman na ipinahahayag sa paraang pasulat, limbag at elektroniko.
 • pagsulat Correct
96:Nais ipakita ni Niel ang kaugnayan ng paggamit ng Pilipino ng wikang Filipino sa Pag-unlad ng nasabing wika. Ang angkop na dayagram na dapat niyang gamitin ay______________.
 • Dayagram ng Ugnayan Correct
Aa pagsasaling interlinggual iniiwasan ng tagasalin ang paggamit ng salita sa salita.
 • TRUE Correct
Action research ang ginamit ni Gng. De Jesus para matulungan ang mga batang nahihirapang magbasa, ang unang hakbang na dapat niyang gawin ay__________.
 • Pagtitiyak sa suliranin at pamayanan Correct
Akdang pampanitikan kung saan ang pagtatanghal ay isinasagawa sa entablado.
 • Talumpati Correct
Akdang pampanitikan na karaniwang naglalahad ng opinyon kaugnay sa isang paksa.
 • Sanaysay Correct
Alin sa mga nakatala ang hindi sulating teknikal?
 • Personal na liham Correct
Alin sa mga sumusunod ang nagpapakilala ng mataas na antas ng pagbasa?
 • Nakabubuo ng konklusyon si Pamela batay sa kung ano ang pahiwatig ng mga kilos ng tauhan Correct
Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng kahalagahan ng pananaliksik?
 • Pinabubuti ng pananaliksik ang uri ng pagtuturo Correct
Alin sa sumusunod ang pormat ng pagbuo ng talasanggunian kung ang impormasyon ng pananalisik ay kinuha sa dyaryo?
 • Alcaraz, S. (2010, Marso 20). Ang Lahing Kayumanggi. Diyaryo Pinoy, 11 (50), 1-2. Correct
Alin sa sumusunod ang tumutukoy sa kahalagahan ng wika?
 • instrumento sa pakikipagtalastasan o komunikasyon Correct
Alin sa sumusunod na halimbawa ng gawa o akda ang saklaw ng karapatang-ari?
 • Lahat nang nabanggit Correct
Alin sa sumusunod na kahalagahan ng pananaliksik ang nagpapakita na matutulungan ng gawaing ito ang mga mag-aaral?
 • Isinasaayos ng pananaliksik ang mga gawain o ginagawa ng mga mag-aaral Correct
Alin sa sumusunod na talasanggunian ang nagpapakita ng pormat na sa internet kinuha ang mga impormasyon?
 • Diaz, K. (2010, Enero 19). Ang mga wika sa Pilinas. Nakuha noong Pebrero, 22, 2012, sa . Correct
Alina ng hindi nababasa sa mga panghuling pahina
 • Pasasalamat Correct
Alinsunod sa saligang batas na nilagdaan ni Dating Pangulong Marcos noong _____________, sinimulang isalin ang mga karatula ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
 • Oktubre 24, 1967 Correct
Ang _________ ay sinasagwa kung intralingual ang uri ng salin na gagatim,
 • Paraprasis Correct
Ang __________ ay mahalagang gamit sa pagsasalin dahil pinapagaan nito ang mabibigat na salita mula sa wikang ingles.
 • Eupemismo Correct
Ang ____________ng manunulat sa pagsulat ng tula ay kailangan pangalagaan, kaya sinasabing mahirap magsalin ng tula.
 • Istilo Correct
Ang ABC's of Writing ay tumutukoy sa____________.
 • lahat nang nabanggit Correct
Ang action research ay may kinalaman sa pananaliksik na nangangailangan ng kagyat na pagpapasya o desisyon at ito ay ginagamitan ng makaagham na pamamaraan bilang pagtugon sa dagliang pagbabago sa kasalukuyang kalagayan.
 • TRUE Correct
Ang akademikong katumbas ay nararapat gamitin sa mga sulating pormal. Ang halimbawa ng akademikong salita ay_________.
 • academically challenge Correct
Ang akdang "BIag ni Lam-ang ay isinalin sa tagalog ni_____________".
 • Angel A. Acacia Correct
Ang akdang Pulo ngn Hiwaga ay nagmula sa orihinal na akdang ________________.
 • Gulliver's Travels Correct
Ang alusyon ay uri ng tayutay na bahagi ng Paglalarawan
 • FALSE Correct
Ang angkop na gamiting panandang salita/parirala sa tekstong pangangatwiran ay__________.
 • Hindi totoo... Correct
Ang angkop na panandang salita/parirala na dapat gamitin kung persuasive ang teksto ay__________.
 • Tayo ang magsisimula ng ... Correct
Ang antas ng wika na karaniwang naririnig sa labas ng bahay, tabing kalye, o sa mga tambay.
 • Kolokyal Correct
Ang bahagi ng artikulo XIV, seksyon 3 ng Konstitusyon ng 1987 na nagpapahalaga sa gamit ng pananaliksik sa mga akademikong Institusyon ay_________.
 • hikayatin ang kritikal at malikhaing pag-iisip,palawakin ang siyentipiko at teknikal na kaalaman Correct
Ang bahagi ng artikulo XIV, seksyon 3 ng Konstitusyon ng 1987 na nagpapahalaga sa gamit ng pananaliksik sa mga akademikong Institusyon ay_________. _____
 • itaguyod ang pagmamahal sa sangkatauhan Correct
Ang Bancarotas de Alma ay isinalin ni Jose Corazon de Jesus sa Filipino na ________.
 • Mga Pusong naglaho sa Dilim Correct
Ang batayang mula sa sarili at maaaring ilahad upang makita ang kaugnayan sa dalumat (konsepto) ng iba pang mananaliksik at palaaral ay isinulat din ni Pearl. Ang bahaging isinulat niya ay batayang_________.
 • konseptwal Correct
Ang Bi-kultural ay ang pagkamaalam ng tagapag salin sa kultura at wika ng dalawang bansa.
 • TRUE Correct
Ang binasang pagsusuri ni Andrew ay tungkol sa pag -uugnay at paghahambing ng mga taosa mga langgam. Ang pagsusuring ginamit ay________.
 • intertekstuwal Correct
Ang Children Communication Center ay nagsalin din ng mga Kwentong Pambata.
 • TRUE Correct
Ang copyright ay mananatili sa gumawa/may-akda kahit nabili na ito ng kompanya o organisasyon.
 • FALSE Correct
Ang dayagram na ito ay inilalahad para sa eksposisyon ng kaugnayan ng
 • Dayagram ng Ugnayan Correct
Ang di-pgsunod ng mga prayle sa dekreto ng Hari ng Espanya ang isa sa ugat ng paglaganap ng pagsasalin sa Pilipinas
 • TRUE Correct
Ang ekstra-berbal na komunikasyon ay maaaring uriing reseptibo at produktibo.
 • FALSE Correct
Ang formal Equivqlence ay isang oryentasyon sa pagsasalin kung saan ang tagapagsalin ay hindi nakatuon sa pagtutulad ng orihinal sa kanyang salin
 • FALSE Correct
Ang gawain ng mga mag-aaral ay pagtatalumpati sa harapan ng klase. Ang pagbasa na kanilang gagamitin ay nasa uring__________.
 • malakas na pagbasa Correct
Ang gawaing pananaliksik ay may layong maitama ang mga kamalian sa pagbaybay at gramatika at may pagsasaalang-alang sa sulatin bilang product
 • FALSE Correct
Ang hakbang na ito ng segmentasyon ay tinatawag na transitional units.
 • Hakbang 1 Correct
Ang halimbawa ng Taglish/Enggalog o codeswitching ay__.
 • Our project is so hirap Correct
Ang historikal o pakasaysayan pananaliksik ay isinasagawa kung may pagdududa sa isang tao, pook, bagay o pangyayari .
 • TRUE Correct
Ang ideya ay ang pinakatampok sa lahat ng nais ipahayag sapagka't ito ang pinagkukunan ng kaisahan sa buong pahayag.
 • TRUE Correct
Ang ikatlong panauhan ang ginamit ni Zhamel na mga nominal (pangalan at panghalip)sa pagsulat ng ng introduksyon (at ang kabuuang manuskrito ng saliksik) upang patunayang________.
 • walang pagkiling ang kabuoan ng saliksik Correct
Ang interlinggual na pagsasalin ay itinuturing na informative at referensyal dahil ito ang tinatawag na translation proper
 • FALSE Correct
Ang isang mananaliksik na hindi kumilala sa awtor ng sangguniang kanyang pinagkunan ay maaaring makasuhan ng plagiarism. Ang etika ng pananaliksik na tinutukoy nito ay_________.
 • Kilalanin mo ang ginamit mong ideya. Correct
Ang isang pagsasalaysay na teksto ay angkop gamitan ng panandang salita/parila na_________.
 • Simula noon... Correct
Ang isang taong palabasa at palaaral ay madaling magkakaroon ng kasanayan sa pagpili ng paksa ng pananaliksik.
 • Tama Correct
Ang isinulat ni Techie ay nagpapaliwanag na nakasentro sa pagbibigay linaw . Ang ayo ng pagsulat ayon sa layunin na ginamit niya ay_____________.
 • Paglalahad Correct
Ang kaisahan, kalinawan at maayos na daloy ng mga salitang ginamit sa loob ng bawat pangungusap at ugnayan ng mga talata ang pokus ni Vilma kung gayon ang kailangan niyang gawin ay__________.
 • pagrebisa Correct
Ang kanilang pananatili at pagbibigya edukasyon ang isa sa dahilan ng pagsasagawa ng malawakang paagsasalin sa mga akdang panturo.
 • Amerikano Correct
Ang karapatang ari (copyright) ay karaniwang pag-aari ng indibidwal (tao) na may-akda (writer, scriptwriter, composer, visual artist, architect) maliban kung________.
 • nasa korporasyon o organisasyon ang pagmamay-ari Correct
Ang katangian _____________ sa pagsasalin ay nakapagdudulot ng iab't ibang pagpapakuhalugan sa salita.
 • Konotatibo Correct
Ang katangian ito ng pagsasalin ay nagdudulot ng pag-iiba kahulugan ng salita depende sa gamiti nito sa pangungusap at sa saloobin ng tagapagsalin.
 • Konotatibo Correct
Ang kolokyal na mga salita at parirala ay mas nararapat gamitin sa mga sulating pormal at pananaliksik.
 • FALSE Correct
Ang konotatibo ay isang katangian ng pagsasalin na nagpapakita ng masining na pagsasalin.
 • FALSE Correct
Ang konsepto ng Pantayong Pananaw ay magpakilala ng mula sa Pilipino at para sa Pilipino o maka-Filipino at maka-Pilipinong pamumuhay. Ito ay nagmula sa salitang______.
 • panghalip na tayo Correct
Ang konsepto ng Pantayong Pananaw ay mula sa panghalip na tayo at perspektiba na magpakilala ng mula sa Pilipino at para sa Pilipino o maka-Filipino at maka-Pilipinong pamumuhay
 • TRUE Correct
Ang kritikal na pag-iisip ay pagkilala sa opinion at katotohanan, sa pananaw at panig ng sumulat at pagtataya sa kabuoan ng teksto batay sa binuong rubrics o panukatan.
 • TRUE Correct
Ang kritikal na pagbasa ay naipakikita kung nasasagot ng nagbasa ang mga tanong na ano, sino, saan, at kalian.
 • Mali Correct
Ang lahat ay maaaring gamiting susing salita sa tekstong informative MALIBAN sa _________.
 • Nagkakamali ka... Correct
Ang lahat ay mga susing salitang maaaring gamitin sa tesktong deskriptibo MALIBAN sa_________.
 • Lumalabas sa imbestigasyon.. Correct
Ang lahat ng parte ng isang tekstong akademiko ay dapat na sumusuporta sa iisang "thesis statement'' lamang at pangunahing layunin nito ang mang-aliw
 • FALSE Correct
Ang lawiswis ng kawayan sa kabundukan sa isang musika sa pandinig. Anong uri ito ng tayutay?
 • Onomatopea Correct
Ang layon ng disenyong correlational ay tayahin (maaaring ang bias) ang isang phenomena o paksa
 • FALSE Correct
Ang layunin ng tagapagsalin ay alisin ang hadlang sa pagitan ng dalawang _________.
 • Wika Correct
This course is taught by the mentor:
All courses