Your browser does not support JavaScript!
StripedAntlion just signed up and they study Psychology 🧸
MoralRabbit just signed up and they study Hotel Management 🏨
WiseDragonfly just signed up and they study English Language 🗣️

Kritikal na Pagbasa, Pagsulat at Pagsasalita

Showing 1-75 of 726 answers

(konsepto) ng iba pang mananaliksik at palaaral.
  • (konsepto) ng iba pang mananaliksik at palaaral. Correct
Alin sa mga sumusunod ang nagpapakilala ng mataas na antas ng pagbasa?
  • Nakabubuo ng konklusyon si Pamela batay sa kung ano ang pahiwatig ng mga kilos ng tauhan Correct
Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng kahalagahan ng pananaliksik?
  • Pinabubuti ng pananaliksik ang uri ng pagtuturo Correct
Alin sa sumusunod ang pormat ng pagbuo ng talasanggunian kung ang impormasyon ng pananalisik ay kinuha sa dyaryo?
  • Alcaraz, S. (2010, Marso 20). Ang Lahing Kayumanggi. Diyaryo Pinoy, 11 (50), 1-2. Correct
Alin sa sumusunod ang tumutukoy sa kahalagahan ng wika?
  • instrumento sa pakikipagtalastasan o komunikasyon Correct
Alin sa sumusunod na kahalagahan ng pananaliksik ang nagpapakita na matutulungan ng gawaing ito ang mga mag-aaral?
  • Isinasaayos ng pananaliksik ang mga gawain o ginagawa ng mga mag-aaral Correct
Alin sa sumusunod na talasanggunian ang nagpapakita ng pormat na sa internet kinuha ang mga impormasyon?
  • Diaz, K. (2010, Enero 19). Ang mga wika sa Pilinas. Nakuha noong Pebrero, 22, 2012, sa . Correct
Ang bahagi ng artikulo XIV, seksyon 3 ng Konstitusyon ng 1987 na nagpapahalaga sa gamit ng pananaliksik sa mga akademikong Institusyon ay_________.
  • hikayatin ang kritikal at malikhaing pag-iisip,palawakin ang siyentipiko at teknikal na kaalaman Correct
Search
All courses